Προμελισ

Προτυπα Μελλισοκομεια

Περισσότερο μέλι?

Πότε μια κυψέλη μπορεί να συμβάλει σε αυτό!

Λέγαμε άλλο άρθρο, πως για να πετύχουμε, μέσα στο έτος, μεγαλύτερη παραγωγή μελιού από ένα μελίσσι, πρέπει να συμβούν ταυτόχρονα δυο πράγματα: Πρώτον το μελίσσι να καταφέρει να συλλέξει την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα μελιού, και δεύτερον το μελίσσι να καταφέρει να κάνει τον ετήσιο κύκλο του καταναλώνοντας τη μικρότερη δυνατή ποσότητα μελιού.

Γνωρίζουμε όμως πως για να συμβεί το πρώτο, θα πρέπει το μελίσσι να έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό την εποχή της ανθοφορίας, πράγμα που προϋποθέτει ότι μπορεί να δημιουργήσει άφθονο γόνο την άνοιξη.

Πέρα λοιπόν από τους μελισσοκομικούς χειρισμούς και τις διάφορες τεχνικές που όλοι γνωρίζουμε, όπως η νέα μάνα, η επάρκεια τροφών, το κόψιμο του μελισσιού την άνοιξη και η επανένωση του λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας-στόχο κ.λ.π., το ερώτημα που μπαίνει είναι: Με πιο τρόπο μπορεί μια κυψέλη (εννοούμε ο εξοπλισμός) να βοηθήσεις ένα μελίσσι σε αυτή τη διαδικασία. Η απάντηση είναι προφανής:

Η κυψέλη εκείνη που μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά το μελίσσι από τις ανοιξιάτικες παγωνιές ή ακόμα καλύτερα, εκείνη που μπορεί να του δώσει ακόμα κάτι πάρα πάνω, όπως να το ζεστάνει επί πλέον, την κρίσιμη εποχή ανάπτυξης του γόνου, δηλαδή την άνοιξη.

Σχετικά τώρα με την δεύτερη προϋπόθεση που αναφέρουμε πιο πάνω όσον αφορά τη μεγαλύτερη παραγωγή μελιού, που ορίζει πως: το μελίσσι πρέπει να κάνει τον ετήσιο κύκλο του καταναλώνοντας τη μικρότερη δυνατή ποσότητα μελιού, θα πρέπει να θυμηθούμε πως αυτό συμβαίνει μόνο όταν διαχειμάσουμε το μελίσσι σε ένα καλό περιβάλλον, με ελεγχόμενο (σχετικά περιορισμένο) πληθυσμό και το αφήσουμε να κάνει τον κύκλο του, που σημαίνει να πέσει, για όσο διάστημα απαιτείται, σε κατάσταση «μερικής χειμέριας νάρκης». Εξ άλλου μόνο τότε ξεκουράζεται η μάνα και οι φθινοπωρινές μέλισσες εξοικονομούν δυνάμεις για την δυναμική επανεκκίνηση του μελισσιού, νωρίς την άνοιξη! Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν η κυψέλη προσφέρει μια ισορροπημένη προστασία στο μελίσσι κατά τη διάρκεια του χειμώνα!

Επιγραμματικά λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως όσο περισσότερο εκπληρώνει μια κυψέλη αυτές τις δυο προϋποθέσεις: Πρώτον, την ενισχυμένη προστασία και, ακόμα περισσότερο, την παροχή ενέργειας (ζεστασιάς) την άνοιξη, και δεύτερον την ισορροπημένη προστασία τον χειμώνα, τόσο περισσότερο συμβάλει στη μεγαλύτερη παραγωγή μελιού.

Εγγραφή στο Newsletter μαςΣύνδεση