Προμελισ

Προτυπα Μελλισοκομεια

Δωρεάν Εισαγωγικά Σεμινάρια

 

1-Εισαγωγικά σεμινάρια

Θέλοντας να κάνουμε γνωστό το μαγικό κόσμο της μέλισσας, σε όσους ενδιαφέρονται, διοργανώνουμε δωρεάν παρουσιάσεις που γίνονται στους χώρους του μελισσοκομείου μας στα Νέα Στύρα της Ευβοίας, η ακόμα και σε σχολεία ή και ιδρύματα της περιοχής.
Μερικά από τα θέματα που αναπτύσσονται είναι:

  • Σύντομη ανατομία μέλισσας.
  • Συμπεριφορά, συνήθειες και δραστηριότητες μελισσών - γενικά 
  • Η συνεισφορά των μελισσών.
  • Πως είναι οργανωμένη η κοινωνία της κυψέλης.
  • Πιο το πολιτικό σύστημα και πιο το οικονομικό μοντέλο της κυψέλης. 
  • Προϊόντα της μέλισσας.
  • 2-Ενημερωτικά σεμινάρια

Για τους έμπειρους μελισσοκόμους που επιθυμούν να ανέβουν ένα επί πλέον επίπεδο στον τομέα της μελισσοκομίας, διοργανώνουμε στο χώρο μας δωρεάν παρουσιάσεις της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ»®  καθώς και της «ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»™.

Οι παρουσιάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και στους τόπους των μελισσοκομικών συλλόγων, εφόσον υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από μέρους τους.

Εγγραφή στο Newsletter μαςΣύνδεση